وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

شکل پایه یا base form چیست؟

تعریف و معنی base form :

به شکل پایه یا ساده‌ترین شکل فعل (شکل بدون تغییر) آن گفته می‌شود. بعنوان مثال: walk (قدم زدن) کل پایه و شکل‌های تغییر یافته آن walked, walks, walking هستند .از این واژه نامه:

کاربرد خاص

Special use

در دیکشنری انگلیسی اکسفورد، کاربرد خاص یک صفت، استفاده از آن صفت…

مصدر با to

To-infinitive

به کلمه infinitive “مصدر” مراجعه کنید.

ریشه

Stem

ریشه، پایه و اساس یا بخش اصلی یک کلمه است که اجزای…