وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مصدر بدون to یا  bare infinitive چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی  bare infinitive :

به مصدر با to مراجعه شود.