وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

بدل یا appositive چیست؟

تعریف و معنی appositive :

ترکیب بدلی ترکیبی است که اگر حالت (x-y) داشته باشد، این ترکیب هم معنی x می‌دهد هم معنی y. . (یعنی بین x و y یا به عبارتی اجزای آن ترکیب حالت عطف برقرار است). چنین ترکیب‌هایی می ‌توانند اسم یا صفت باشند.از این واژه نامه:

فعل یا verb (v.)

فعل کلمه‌ای است که معمولا بیانگر کاری است که شخص یا چیزی…

وجه شرطی یا subjunctive

وجه شرطی یک وجه دستوری است که برای بیان فرضیه، شرطی بودن…

اسم فعل یا verbal noun

اسم فعل کلمه‌ای است (در انگلیسی مدرن به ing ختم می‌شود) که…