وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

بدل یا appositive چیست؟

تعریف و معنی appositive :

ترکیب بدلی ترکیبی است که اگر حالت (x-y) داشته باشد، این ترکیب هم معنی x می‌دهد هم معنی y. . (یعنی بین x و y یا به عبارتی اجزای آن ترکیب حالت عطف برقرار است). چنین ترکیب‌هایی می ‌توانند اسم یا صفت باشند.از این واژه نامه:

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…