وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

بدل یا appositive چیست؟

تعریف و معنی appositive :

ترکیب بدلی ترکیبی است که اگر حالت (x-y) داشته باشد، این ترکیب هم معنی x می‌دهد هم معنی y. . (یعنی بین x و y یا به عبارتی اجزای آن ترکیب حالت عطف برقرار است). چنین ترکیب‌هایی می ‌توانند اسم یا صفت باشند.از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…