وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

بدل یا appositive چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی appositive :

ترکیب بدلی ترکیبی است که اگر حالت (x-y) داشته باشد، این ترکیب هم معنی x می‌دهد هم معنی y. . (یعنی بین x و y یا به عبارتی اجزای آن ترکیب حالت عطف برقرار است). چنین ترکیب‌هایی می ‌توانند اسم یا صفت باشند.