وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

عطف بیان یا apposition چیست؟

تعریف و معنی apposition :

وقتی دو یا چند واحد دستوری جمله (به ویژه اسم‌ها و گروه‌های اسمی) به شخص یا چیز یکسانی اشاره دارند و (معمولا) نقش یکسانی در جمله دارند، گفته می‌شود که آنها بدل یکدیگر هستند این حالت عطف بیان نام دارد.

Her father, the vicar, would have been shocked

ترجمه: پدرش –قاِئم مقام- شوکه می شد

در این جمله گروه های اسمی Her father (پدرش) و the vicar (قائم مقام) بدل هم هستند. هردو به یک شخص اشاره دارند و هردو نقش فاعل را در جمله دارند.از این واژه نامه:

ضمیر مفعولی

Object pronoun

ضمیر مفعولی فاعل جمله نیست بلکه مفعولی است که معمولا به نوعی…

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…