وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

عطف بیان یا apposition چیست؟

تعریف و معنی apposition :

وقتی دو یا چند واحد دستوری جمله (به ویژه اسم‌ها و گروه‌های اسمی) به شخص یا چیز یکسانی اشاره دارند و (معمولا) نقش یکسانی در جمله دارند، گفته می‌شود که آنها بدل یکدیگر هستند این حالت عطف بیان نام دارد.

Her father, the vicar, would have been shocked

ترجمه: پدرش –قاِئم مقام- شوکه می شد

در این جمله گروه های اسمی Her father (پدرش) و the vicar (قائم مقام) بدل هم هستند. هردو به یک شخص اشاره دارند و هردو نقش فاعل را در جمله دارند.از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…