وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ارجاعی (پیش مرجع) یا anaphoric چیست؟

تعریف و معنی anaphoric :

کلمه یا گروه اسمی (noun phrase) ارجاعی پیش مرجع به کلمه ای اشاره می‌کند که پیش از خودش در متن یا مکالمه به کار رفته است. ضمایر اغلب به صورت ارجاعی استفاده می‌شوند:

Clare arrived late, so I was really annoyed with her

ترجمه: کلیر دیر کرد به خاطر همین از او آزرده شدم

در جمله بالا (her) کلمه ارجاعی است و به (Clare) اشاره دارد. یک اصطلاح مرتبط دیگر (cataphoric) به معنی پس مرجع است که به کلمه ای که بعد از خودش در متن می‌آید اشاره دارد.از این واژه نامه:

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…