وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ارجاعی (پیش مرجع) یا anaphoric چیست؟

تعریف و معنی anaphoric :

کلمه یا گروه اسمی ارجاعی پیش مرجع به کلمه ای اشاره می‌کند که پیش از خودش در متن یا مکالمه به کار رفته است. ضمایر اغلب به صورت ارجاعی استفاده می‌شوند:

Clare arrived late, so I was really annoyed with her

ترجمه: کلیر دیر کرد به خاطر همین از او آزرده شدم

در جمله بالا (her) کلمه ارجاعی است و به (Clare) اشاره دارد. یک اصطلاح مرتبط دیگر (cataphoric) به معنی پس مرجع است که به کلمه ای که بعد از خودش در متن می‌آید اشاره دارد.از این واژه نامه:

فعل یا verb (v.)

فعل کلمه‌ای است که معمولا بیانگر کاری است که شخص یا چیزی…

وجه شرطی یا subjunctive

وجه شرطی یک وجه دستوری است که برای بیان فرضیه، شرطی بودن…

اسم فعل یا verbal noun

اسم فعل کلمه‌ای است (در انگلیسی مدرن به ing ختم می‌شود) که…