وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ارجاعی (پیش مرجع) یا anaphoric چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی anaphoric :

کلمه یا گروه اسمی ارجاعی پیش مرجع به کلمه ای اشاره می‌کند که پیش از خودش در متن یا مکالمه به کار رفته است. ضمایر اغلب به صورت ارجاعی استفاده می‌شوند:

Clare arrived late, so I was really annoyed with her

ترجمه: کلیر دیر کرد به خاطر همین از او آزرده شدم

در جمله بالا (her) کلمه ارجاعی است و به (Clare) اشاره دارد. یک اصطلاح مرتبط دیگر (cataphoric) به معنی پس مرجع است که به کلمه ای که بعد از خودش در متن می‌آید اشاره دارد.