وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی بازاریابی دیجیتال
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

متن جایگزین تصویر یا Alt Text (or Alternative Text) چیست؟

Dilmajio A-Z Digital Marketing Glossary Icon

تعریف و معنی Alt Text (or Alternative Text) :

یک دارایی که به کد HTML برای عکس‌ها اضافه می‌شود تا به بازدید کننده‌هایی که مشکل بینایی دارند در مورد عکس توضیح دهد. بهتر است تمام عکس های وبسایت Alt Text داشته باشند و متنی که در آن نوشته می‌شود توصیفی و گویا باشد.