وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حالت مفعولی یا accusative چیست؟

تعریف و معنی accusative :

در بعضی زبان‌های تغییر یافته، حالت مفعولی به اسم‌ها و ضمیرهایی ( و همینطور صفت های توصیف کننده ی آن ها) اشاره دارد که نقش مفعول مستقیم فعل را ایفا می‌کنند. انگلیسی کهن به عنوان زبانی تغییر یافته کلمه حالت مفعولی Accusative را داشت که تا دوره ی انگلیسی میانه هم کاربرد داشت ولی بعد از آن کاملا منسوخ شد.

نزدیک‌ترین معادل برای این کلمه در انگلیسی استاندارد مدرن، کلمه (Objective case) به معنی حالت مفعولی است، که تنها با ضمایر مفعولی (me, him, …)شناخته می‌شود.

این ضمایر به عنوان مفعول مستقیم در جمله استفاده می‌شوند.

I love him

ترجمه: من او را دوست دارم

ضمایر مفعولی نشانگر ادغام شکل‌های مفعولی accusative و dative هستند.از این واژه نامه:

ضمیر مفعولی

Object pronoun

ضمیر مفعولی فاعل جمله نیست بلکه مفعولی است که معمولا به نوعی…

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…