وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حالت مفعولی یا accusative چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی accusative :

در بعضی زبان‌های تغییر یافته، حالت مفعولی به اسم‌ها و ضمیرهایی ( و همینطور صفت های توصیف کننده ی آن ها) اشاره دارد که نقش مفعول مستقیم فعل را ایفا می‌کنند. انگلیسی کهن به عنوان زبانی تغییر یافته کلمه حالت مفعولی Accusative را داشت که تا دوره ی انگلیسی میانه هم کاربرد داشت ولی بعد از آن کاملا منسوخ شد.

نزدیک‌ترین معادل برای این کلمه در انگلیسی استاندارد مدرن، کلمه (Objective case) به معنی حالت مفعولی است، که تنها با ضمایر مفعولی (me, him, …)شناخته می‌شود.

این ضمایر به عنوان مفعول مستقیم در جمله استفاده می‌شوند.

I love him

ترجمه: من او را دوست دارم

ضمایر مفعولی نشانگر ادغام شکل‌های مفعولی accusative و dative هستند.