وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مستقل یا absolute (absol.) چیست؟

تعریف و معنی absolute (absol.) :

اگر کلمه یا اصطلاحی که به طور معمول به همراه اصطلاح یا کلمات دیگر در جمله به کار برده می‌شود، در جمله‌ای به تنهایی استفاده شود، به آن مستقل گفته می‌شود.از این واژه نامه:

مفرد یا singular

از شکل مفرد یک اسم برای اشاره به یک شخص یا چیز…

سوم شخص یا third-person

ضمایر سوم شخص بیانگر شخص، چیز یا گروهی هستند که درباره آن…

کاربرد خاص یا special use

در دیکشنری انگلیسی اکسفورد، کاربرد خاص یک صفت، استفاده از آن صفت…