گرامر not only but also (+ جملات نمونه)

از گرامر not only …but also که به معنی نه تنها … بلکه هستش در متون رسمی به شیوه‌ی زیر استفاده میشه:

not only + X + but also + Y

از این گرامر برای تأکید بیشتر زمانی که داریم در مورد دو مورد مرتبط صحبت می‌کنیم استفاده میشه.

به عنوان مثال:

He is not only tall but also strong.

ترجمه: او نه تنها قد بلنده، بلکه قوی هم هستش.

در واقع گرامر not only but also برای مرتبط کردن دو کلمه، عبارت یا جمله‌واره با اهمیت یکسان و تأکید بر دومی استفاده میشه. در این مثال می‌تونیم بگیم که اون هم قد بلنده و هم قوی. یعنی علاوه بر قد بلند بودن قوی هم هستش.

به نمونه‌های زیر توجه کنین:

The war caused not only destruction and death but also generations of hatred between the two communities.

ترجمه: جنگ نه تنها باعث ویرانی و مرگ شد، بلکه باعث نفرت نسل‌ها بین دو جامعه هم شد.

The car not only is economical but also feels good to drive.

ترجمه: این خودرو نه تنها مقرون به صرفه هستش، بلکه رانندگی باهاش احساس خوبی میده.

This investigation is not only one that is continuing and worldwide but also one that we expect to continue for quite some time.

ترجمه: این تحقیقات نه تنها ادامه داره و در سطح جهانی هستش، بلکه پیش بینی میکنیم که حالا حالاها ادامه پیدا کنه.

جایگاه گرامر not only but also در جمله

  • جایگاه “not only” و “but also” در جمله معمولاً قبل از کلمه‌ها یا عبارت‌هایی هستش که اونا رو توصیف میکنن.

به نمونه‌های زیر توجه کنین:

The place was not only good but also safe.

ترجمه: اون مکان نه تنها خوب بود، بلکه امن هم بود.

He is not only a good husband but also a good father.

ترجمه: اون نه تنها شوهر خوبیه بلکه پدر خوبی هم هست.

She speaks not only English but also French and Italian and German.

ترجمه: اون نه تنها انگلیسی بلكه فرانسوی و ایتالیایی و آلمانی رو هم بلده.

  • جایگاه “not only” و “but also” در جمله میتونه در هم وسط باشه و با فعل همراه بشه.

به عنوان مثال:

She not only speaks English but also French.

ترجمه:   او نه تنها انگلیسی بلكه فرانسوی هم صحبت می كنه.

  • برای تأکید، “not only” رو میتونیم به اول جمله واره منتقل کنیم. توجه داشته باشین که ترتیب کلمات در این گرامر به شکل زیر هستش:
not only+ فاعل +فعل کمکی

مثلا:

Not only did she forget my birthday, but she also didn’t even apologies for forgetting it.

ترجمه: اون نه تنها تولد منو فراموش کرد، بلکه حتی از فراموشی اون عذرخواهی هم نکرد.

حال شاید سوال پیش بیاد که در این مورد آیا میشه not only رو بدون but آورد؟ در پاسخ به این سوال باید بگیم که بله در بعضی موارد می‌تونیم “but” رو کنار بزاریم.

مثال:

She was not only sad but also angry.

ترجمه: اون نه تنها غمگین بود، بلکه عصبانی هم بود.

 Not only was she sad, she was also angry.

They not only need food but also shelter.

ترجمه: اونا نه تنها به غذا بلکه به سرپناه هم نیاز دارن.

Not only do they need food, they also need shelter.

آیا استفاده از کاما در گرامر not only but also نیازه؟

به طور معمول، نیازی به آوردن کاما بین “not only” و “but also” نیست، چرا که اینا کلمات ربط وابسته هستند و به عنوان یه مجموعه میتونن استفاده بشن. اگرچه هیچ قاعده‌ای برای آوردن کاما بین این دو حرف ربط وجود نداره اما به طور کلی می‌تونیم بگیم که قرار دادن کاما بین این دو کلمه معمولاً غیر ضروری به نظر میرسه. بنابراین شما فقط در صورتی می‌تونین از کاما استفاده کنین که not only و but also دو جمله‌واره‌ی طولانی رو به هم مرتبط کنند.

مثال:

Not only those people who never seem to be able to make up their minds which way to vote until the very last minute, but also those who in the recent past have remained faithful to their traditional parties, are deciding that this election is one where they must examine the party platforms very closely.

He was sure not only that the container was full, which was expected at the end of the day, but also that he was too tired to empty it.

همچنین توجه داشته باشین، زمانی که not only  اول جمله قرار می‌گیره، بعد از اون یه ضمیر مثل she یا they میاد و قبل از but also یه کاما قرار می‌گیره تا این ساختار موازی حفظ بشه.

تفاوتboth…and”  وnot only…but also…” 

ما از گرامر not only…but also…”  برای دادن اطلاعات بیشتر به مخاطبمون استفاده می‌کنیم.

گاهی بعضی از افراد از  both…and”  وnot only…but also…”  به یک صورت استفاده می‌کنن و تمایل دارن تا بدون ایجاد هیچ تغییری در هماهنگی فعل فاعل، اونا رو به جای همدیگه به کار ببرن، هر چند که این موضوع اشتباهه.

هماهنگی فعل و فاعل

به کار بردن فعل مفرد یا جمع بستگی به قسمت دوم جمله داره (but…also / as well). برای کسب اطلاعات بیشتر می‌ونین به هماهنگی بین فعل و فاعل مراجعه کنین.

به نمونه‌های زیر نگاه کنین:

Not only John but also Peter —- come to the meeting.

ترجمه: نه تنها جان، بلکه پیتر هم به جلسه اومده.


A) have   B) has

از اونجایی که «پیتر» مفرد هستش، باید از یک فعل مفرد برای هماهنگی با فاعل استفاده کنیم، بنابراین پاسخ «has» است.

برای اینکه به طور واضح این موضوع و تفاوت اونا رو درک کنین به جملات زیر توجه داشته باشین:

Not only proteins but also vitamins are essential for small children.

ترجمه: نه تنها پروتئین ها، بلکه ویتامین ها هم برای بچه‌های کوچیک ضروری هستن.

*توجه داشته باشید که قسمت دوم ویتامین ها جمع هستش.

Not only proteins but also vitamin C is essential for small children.

ترجمه: نه تنها پروتئین، بلکه ویتامین C هم برای بچه‌های کوچیک ضروری هستش.

*توجه داشته باشید که قسمت دوم ویتامین C مفرد هستش.

توجه!

Both proteins and vitamin C are essential for small children.

ترجمه: هم پروتئین و هم ویتامین C برای بچه‌های کوچیک ضروری هستش.

“Both…and” و با “Not only…but also” رو با همدیگه اشتباه نگیرین چرا که همیشه برای Both…and همیشه فعل به صورت جمع استفاده میشه.

Not Only…But Also در ساختار معکوس

در ساختار معکوس ترتیب جمله یا به عبارتی ترتیب کلمات در حالت معمول نامنظم میشه و برای تأکید بر رویدادی استفاده میشه که معمولاً به صورت منفی شروع میشه.

She not only apologized but also sent me a card.

ترجمه: اون نه تنها عذرخواهی کرد بلکه برای من کارت فرستاد.


Not only did she apologize but (also) sent me a card.
Not only do I enjoy spending time with him, but I also feel safe with him.

ترجمه: نه تنها از گذروندن وقت با اون لذت میبرم، بلکه با اون احساس امنیت هم میکنم.

توجه!

لازمه که بدونین میشه از “as well” به جای “also” استفاده کرد. با این تفاوت که جایگاه اون آخر جمله هستش.

به عنوان مثال:

This place not only depressed me but made me want to go home as well.

ترجمه: این مکان نه تنها منو افسرده کرد، بلکه باعث شد که بخواهم برگردم خونه.


مقاله های مرتبط:


نظر دهید