گرامر if ( + if only و if so) *جمله نمونه*

If به معنی اگه یه حرف ربط هستش که در زبان انگلیسی بسیار کاربرد داره. حالا قصد داریم تا شما رو با این حرف ربط پرتکرار و کاربرد اون که ممکنه به وفور به چشم شما بخوره آشنا کنیم.

کاربرد if برای جملههای شرطی

ما معمولا برای معرفی موقعیت‌ها یا شرایط ممکن و غیرممکن و نتایج اونا از if استفاده می‌کنیم. موقعیت‌ها یا شرایط می‌تونن واقعی، خیالی یا حتی شرایط نامطمئنی باشن.

به نمونه‌های زیر توجه کنین:

I usually make a sandwich to take to work if I have enough time.

ترجمه: (موقعیت واقعی) من معمولاً اگه زمان کافی داشته باشم، یه ساندویچ درست می‌کنم که ببرم سرکار.

If you don’t book now, you won’t get good tickets.

ترجمه: (موقعیت واقعی) اگه حالا رزرو نکنین، بلیط‌ای خوبی دریافت نمی‌کنین.

They’d have got the job done quicker if they’d had more people working on it.

ترجمه: (موقعیت خیالی) اگه افراد بیشتری روی اون کار می‌کردن، کار سریع‌تر انجام می‌شد.

Will you bring my glasses down if you go upstairs?

ترجمه: (موقعیت نامعلوم یا نامطمئن) اگه بری بالا عینکمو میاری پایین؟

حالا در اینجا میخوایم با انواع جملات شرطی آشنا بشیم.

به این مثال‌ها نگاه کنین تا ببینین که چطور میشه از جملات شرطی استفاده کرد:

If you freeze water, it becomes solid.

ترجمه: اگه آب رو منجمد کنین، یخ میزنه.


If it rains tomorrow, I’ll take the car.

ترجمه: اگه فردا بارون بیاد، ماشین رو میبرم.


If I lived closer to the cinema, I would go more often.

ترجمه: اگه خونمون به سینما نزدیک‌تر بود، بیشتر می‌رفتم.

انواع جملات شرطی

ما به طور کلی 5 نوع جمله شرطی در انگلیسی داریم که لازمه شما با همه‌ی اونا آشنا بشین. به طور کلی باید بگیم که جمله‌های شرطی در دستور زبان انگلیسی به دو قسمت تشکیل میشن:

 • جمله‌ی شرطی که با if همراه میشه
 • قسمت اصلی یا همون جواب شرط

گفتنیه که ترتیب دو قسمت بالا که برای جمله‌های شرطی آوردیم مهم نیستش و ما می‌تونیم جای جمله شرطی و جواب شرط رو با همدیگه عوض کنیم. اما لازمه که دقت داشته باشین که اگه جمله‌ی شرطی یا همون جمله‌ای که با  if همراه میشه اول بیاد، برای جدا کردن اون از جواب شرط یا قسمت دوم جمله باید از ویرگول استفاده کنیم.

1. شرطی نوع صفر (Zero conditional)

ما از شرطی نوع صفر برای صحبت در مورد چیزایی استفاده می‌کنیم که به طور کلی درست هستن. از این دستور زبان به ویژه برای صحبت در مورد قوانین، فکت‌ها و حقایق عمومی استفاده میشه.

If I drink too much coffee, I can’t sleep at night.

ترجمه: اگه زیاد قهوه بخورم، شب‌ها نمی‌تونم بخوابم.


Ice melts if you heat it.

ترجمه: اگه یخ رو گرم کنین (حرارت بدین) آب میشه.


When the sun goes down, it gets dark.[/tr] وقتی خورشید غروب می‌کنه، هوا تاریک میشه.[/tr]

ساختار شرطی نوع صفر

اگه بخوایم در مورد زمان افعال در این ترکیب صحبت کنیم، باید بگیم که فعل جمله‌ی شرطی که با if همراهه حال ساده (simple present) و جواب شرط هم با حال ساده همراهه.

if + حال ساده >> حال ساده

2. شرطی نوع اول (First conditional)   

ما از شرطی نوع اول برای صحبت در مورد موقعیت‌های آینده صحبت می‌کنیم که معتقدیم واقعی یا ممکن هستن.

If it doesn’t rain tomorrow, we’ll go to the beach.

ترجمه: اگه فردا بارون نیاد میریم ساحل.


Arsenal will be top of the league if they win.

ترجمه: آرسنال در صورتی که پیروز بشه، صدرنشین لیگ میشه.


When I finish work, I’ll call you.

ترجمه: وقتی کارم تموم شد بهت زنگ میزنم.

ساختار شرطی نوع اول

اگه بخوایم در مورد زمان افعال در این ترکیب صحبت کنیم، باید بگیم که فعل جمله‌ی شرطی که با if همراهه حال ساده (simple present) و جواب شرط هم با will و مصدر همراهه.

if + حال ساده >> will + مصدر

نکته: دقت داشته باشین که استفاده از این ساختار با unless، when، as long as، as soon as و in case به جای if هم رایج هستش.

به مثال‌های زیر توجه کنین:

I’ll leave as soon as the babysitter arrives.

ترجمه: به محض اینکه پرستار بچه برسه، من میرم.


I don’t want to stay in London unless I get a well-paid job.

ترجمه: من نمی‌خوام داخل لندن بمونم مگه اینکه یه شغل پر درآمد پیدا کنم.


I’ll give you a key in case I’m not at home.

ترجمه: اگه خونه نباشم، کلید رو بهتون میدهم.


You can go to the party, as long as you’re back by midnight.

ترجمه: شما می‌تونین برید مهمونی، به شرطی که تا نیمه شب برگردید.

2. شرطی نوع دوم (Second conditional)

ما از شرطی نوع دوم برای تصور موقعیت‌های حال یا آینده استفاده می‌کنیم که در واقعیت غیرممکن یا بعید هستن.

If we had a garden, we could have a cat.

ترجمه: اگه باغ داشتیم می‌تونستیم یه گربه داشته باشیم.


If I won a lot of money, I’d buy a big house in the country.

ترجمه: اگه پول زیادی به دست میاوردم، خونه‌ی بزرگی داخل این کشور می‌خریدم.


I wouldn’t worry if I were you.

ترجمه: من اگه جای تو بودم نگران نمی‌شدم.

ساختار شرطی نوع دوم

اگه بخوایم در مورد زمان افعال در این ترکیب صحبت کنیم، باید بگیم که فعل جمله‌ی شرطی که با if همراهه گذشته ساده (simple present) و جواب شرط هم با would و مصدر همراهه.

if + گذشته ساده >> would + مصدر

نکته: وقتی بعد از if فعل be بیاد، از نظر دستوری صحیح هستش که به جای was از were استفاده بشه.

if I were / if he were / if she were /if it were

با این حال، شنیدن این ساختارها با was، به خصوص در مورد he و she، هم رایجه و اشتباه نیست!

She was / He was

به نمونه‌های زیر نگاه کنین:

If I were you, I wouldn’t mention it.

ترجمه: من اگه جای شما بودم، این رو نمی‌گفتم.


If she was prime minister, she would invest more money in schools.

ترجمه: اگه اون نخست وزیر بود، پول بیشتری در مدارس سرمایه گذاری می‌کرد.


He would travel more if he was younger.

ترجمه: اگه جوونتر بودم، بیشتر سفر می‌کردم.

3. شرطی نوع سوم (Third conditional)

ما از شرطی نوع سوم برای تصور نتیجه‌ی متفاوتی استفاده می‌کنیم که در گذشته اتفاقی افتاده یا رویدادی رخ نداده به عبارت دیگه میشه گفت که در مورد گذشته‌ای صحبت می‌کنیم که ارزو داشتیم جور دیگه‌ای پیش بره اما نرفت.

If I had played better, I would have won. (I didn’t play well and I didn’t win.)

ترجمه: اگه بهتر بازی می‌کردم، برنده می‌شدم. (من خوب بازی نکردم و برنده نشدم.)

It would have been easier if George had brought his own car. (George didn’t bring his own car, so the situation was difficult.)

ترجمه: اگه جورج ماشین خودش رو میاورد راحت‌تر می‌شد. (جورج ماشین خودش رو نیاورد، بنابراین شرایط سخت بود.)

If the dog hadn’t barked, we wouldn’t have known there was someone in the garden. (The dog barked, so we knew there was someone in the garden.)

ترجمه: اگه سگ واق واق نمی‌کرد، نمی‌فهمیدیم یه نفر تو باغه. (سگ واق واق کرد، بنابراین ما فهمیدیم که یه نفر توی باغه.)

ساختار شرطی نوع سوم

اگه بخوایم در مورد زمان افعال در این ترکیب صحبت کنیم، باید بگیم که فعل جمله‌ی شرطی که با if همراهه گذشته کامل (past perfect) و جواب شرط هم با would و شکل سوم فعل همراهه.

if + گذشته کامل >> would + شکل سوم فعل

هشدار: دقت داشته باشین که از would have + -ed در جمله واره‌ی اصلی یا همون بندی که با if همراه نیست استفاده میشه، نه در بند شرطی.

جمله درست:

If he had stayed in the same room as Dave, it would have been a disaster.

ترجمه: اگه اون در یه اتاق با دیو میموند، فاجعه بود.

جمله نادرست:

If he would have stayed … it would have been a disaster.

نکته: اگه چه گاهی افراد در سخنرانی‌های غیررسمیشون از این ترکیب نادرست استفاده می‌کنن، اما بسیاری معتقدند که استفاده از این فرم حتی در سخنرانی‌های غیر رسمی هم نادرسته!!

4. جملات شرطی ترکیبی (Mixed conditionals)

اغلب، چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده یا رخ نداده، نتایجی دارن که در حال حاضر ادامه داره یا همچنان مهم هستش. ما می‌تونیم این رویدادها رو با استفاده از جملات شرطی ترکیبی در زبان انگلیسی به کار ببریم.

If I hadn’t met Charles, I wouldn’t be here now. (I met Charles so I’m here now.)

ترجمه: اگه چارلز رو ملاقات نکرده بودم، الان اینجا نبودم. (من چارلز رو ملاقات کردم، بنابراین الان اینجام.)

She wouldn’t still be working for us if we hadn’t given her a pay-rise. (We gave her a pay-rise so she is still working for us now.)

ترجمه: اگه ما حقوقش رو افزایش نمی‌دادیم، اون هنوز برای ما کار نمی‌کرد. (ما به اون افزایش حقوق دادیم، به خاطر همین اون همچنان داره برای ما کار می‌کنه.)

ساختار جملات شرطی ترکیبی

if + حال شرطی>> گذشته کامل

کاربرد if possible و if necessary

if possible و if necessary از ترکیبات if هستن که به معنی در صورت امکان و در صورت لزوم به کار میرن. گاهی اوقات می‌تونیم بعضی از کلمات رو مثل نمونه بعد از if بذاریم تا عبارات ثابتی ایجاد بشه.

Check the temperature of your meat with a meat thermometer if possible.

ترجمه: در صورت امکان /اگه ممکنه دمای گوشت رو با دماسنج گوشت بررسی کنین.

Interest rates would have to rise if necessary to protect the pound.

ترجمه: در صورت لزوم برای محافظت از پوند، نرخ بهره باید افزایش یابد.

کاربرد if so و if not

در صورتی که مشخص باشه به چه مورد یا مواردی داریم اشاره می‌کنیم، می‌تونیم بعد از if از so یا not استفاده کنیم.

Are you looking for part-time work? Do you want to work from home? If so, read on. (if you are looking for part-time work or if you want to work from home)

ترجمه: آیا به دنبال کار پاره وقت هستین؟ می‌خوای از خونه کار کنی؟ اگه اینجوریه، ادامه مطلب رو بخونین. (اگه به دنبال کار پاره وقت هستین یا اگه می‌خواین داخل منزل کار کنین)

You should all have received your booklist for the course by now. If not, please email the office. (if you haven’t received your booklist for the course by now)

ترجمه: همه‌ی شما باید فهرست کتاب خودتون رو برای دوره دریافت کرده باشین. اگه نکردین، لطفا به دفتر ایمیل بزنین. (اگه تاحالا لیست کتاب خودتون رو برای دوره دریافت نکردین، ایمیل بزنین.)

I’ll see you soon, definitely at the wedding, if not before. (if I don’t see you before the wedding)

ترجمه: من شما رو به زودی و قطعاً در عروسی می‌بینم، شایدم قبلش (اگه قبل از عروسی شما رو نبینم، قطعا در عروسی میبینمتون)

کاربردEven if

از even if به معنی حتی اگه زمانی استفاده میشه که داریم در مورد موقعیت‌های غافلگیرکننده یا وضعیت‌های وخیم صحبت می‌کنیم، می‌توانیم از if به معنای if استفاده کنیم:

You’re still going to be cold even if you put on two or three jumpers.

ترجمه: حتی اگه دو یا سه ‌تا ژاکت هم بپوشین، همچنان سردتون میشه.

کاربرد only if

ما از only if برای بیان کردن یه شرط قوی یا شاید هم برای بیان یه دستور یا فرمان، به معنای «فقط به شرط آن که» استفاده می‌کنیم.

Payment will be made only if the work is completed on time.

ترجمه: وجه پرداختی فقط به شرط اتمام کار به موقع پرداخت می‌شود.

Alright I’ll come but only if I can bring a friend with me.

ترجمه: باشه من میام فقط به شرطی که بتونم یکی از دوستام رو با خودم بیارم.

*دقت داشته باشین که میشه در مواردی only و if رو از هم جدا کرد. اما باید only رو در جمله‌واره‌ی اصلی آورد.

به مثال‌های زیر دقت کنین:

He’ll only take the job if they offer him more money.

ترجمه: اون فقط در صورتی این کار رو قبول میکنه که پول بیشتری به اون پیشنهاد بدن.

We’ll only achieve our targets if everyone works together.

ترجمه: ما فقط در صورتی به اهدافمون می‌رسیم که همه با هم کار کنیم.

کاربرد if در موقعیتهای مودبانه

در زبان گفتاری، ما معمولا از if برای آوردن یه درخواست مودبانه استفاده می‌کنیم. اگه بخوایم از if در موقعیت‌های مودبانه استفاده بشه، بعد از if می‌تونیم will، would، can یا could بیاریم.

If you’ll just tell Julie that her next client is here. (Can you tell Julie that …)

ترجمه: اگه میشه فقط به جولی بگین که مشتری بعدی اون اینجاست. (لطفا به جولی بگین که مشتری بعدی اون اینجاست.)

If you would like to follow me.

ترجمه: اگه دوست داری منو دنبال کن (لطفا دنبالم کن.)

کاربرد if در سوالات غیرمستقیم

در سوالات غیرمستقیم if به معنی آیا هستش و معنی اگه نمیده.

سوالات غیر مستقیمسوالات مستقیم
I asked if she liked dogs. من پرسیدم که آیا اون سگ‌ها رو دوست داره؟Do you like dogs? آیا سگ ها رو دوست داری؟ 
He asked if I was leaving now or staying for a bit longer.اون پرسید که آیا الان میرم یا یه کم بیشتر می‌مونم.Are you leaving now or are you staying for a bit longer? الان میری یا یه کم بیشتر میمونی؟

If یا whether؟

 • می‌تونیم از If یا whether برای گزارش غیر مستقیم سوالاتی که پاسخ اونا بله و خیر هستش یا سوالات با or استفاده کنیم.  در این مورد if معمولا بیشتر از whether  به کار میره و یه جورایی رایج‌تره.
Call the bakeries around town and find out if any of them sell raspberry pies

ترجمه: با نونوایی‌های اطراف شهر تماس بگیرین و ببینین که آیا هیچکدوم از اونا پای تمشک میفروشن یا خیر؟

.

I rang Peter from the station and asked if I could drop in to see him before going back or if he’d meet me.

ترجمه: از ایستگاه به پیتر زنگ زدم و پرسیدم که آیا می‌تونم قبل از بازگشت، بیام ببینمش یا اون به دیدن من میاد؟

 • در متون رسمی ترجیح بر اینه که از whether استفاده بشه به جای if.
The teachers will be asked whether they would recommend the book to their classes.

ترجمه: از معلمان سؤال می‌شه که آیا کتاب رو به کلاس‌های خود توصیه می‌کنن یا خیر.

John read a letter that he’d written and the board discussed whether it should be mailed.

ترجمه: جان نامه‌ای رو که نوشته بود خوندش و هیئت مدیره در مورد اینکه آیا باید اون رو پست کرد یا خیر بحث کرد.

 • ما ترجیح می‌دیم زمانی که بیش از یه متغیر در سوال غیر مستقیم وجود داره از whether همراه با or استفاده کنیم.
After the election, we asked whether the parties should change their leaders, their policies, or both.

ترجمه: بعد از انتخابات، ما پرسیدیم که آیا احزاب باید رهبران، سیاست‌های خودشون یا هر دو رو تغییر بدن؟

 • برای بیان یه متغیر، می‌تونیم از or not همراه با if  و  whether استفاده کنیم. همراه با whether ما میتونیم or  رو بلافاصله بعد از whether یا در آخر جمله استفاده کنیم؛ در حالی همراه با if فقط می‌تونیم or not رو در آخر جمله بیاریم.

به مثال‌های زیر و قرارگیری جایگاه or not همراه با if و whether توجه کنین:

I called Bill to find out whether or not he really did go to Afghanistan.

I called Bill to find out whether he really did go to Afghanistan or not.

I called Bill to find out if he really did go to Afghanistan or not.

ترجمه: با بیل تماس گرفتم تا بفهمم آیا واقعاً به افغانستان رفته یا نه.

 • وقتی قصد داریم به برنامه‌های آتی یا تصمیم‌های آینده اشاره کنیم، قبل از مصدر با to از whether به جای if استفاده می‌کنیم.
I was wondering whether to go for a swim.

ترجمه: تو این فکر بودم که آیا برم برای شنا.

در چه مواردی نمیتونیم if رو به جای whether استفاده کنیم؟

بعد از حروف اضافه نمی‌تونیم if رو به جای whether استفاده کنیم.

جمله درست:

Later I argued with the doctor about whether I had hit my head, since I couldn’t remember feeling it..

جمله نادرست:

Later I argued with the doctor about if I had hit my head, since I couldn’t remember feeling it..

جمله درست:

The police seemed mainly interested in whether there were any locks on the windows.

جمله نادرست:

The police seemed mainly interested in if there were any locks on the windows.

کاربرد I doubt if وI don’t know whether

ما از if و whether بعد از افعال شک برانگیز استفاده می‌کنیم.

به مثال‌های زیر توجه کنین:

I don’t know if I can drive. My foot really hurts.

ترجمه: نمی‌دونم می‌تونم رانندگی کنم یا نه. واقعا پام درد میکنه.

I didn’t prune the rose bush this year so I doubt if we’re going to have many flowers.

ترجمه:      من امسال بوته‌ی رز رو هرس نکردم، به خاطر همین شک دارم که گل‌های زیادی داشته باشیم.

We’ll have plenty of photographs to show you but I’m not sure whether we’ll be able to learn very much from them.

ترجمه: عکس‌های زیادی برای اینکه نشونتون بدیم داریم، اما مطمئن نیستم که بتونیم چیزهای زیادی از اونا یاد بگیریم.

اشتباهات رایج if و whether

 • ما قبل از مصدر با to از whether به جای if استفاده می کنیم.

به مثال زیر توجه کنین:

جمله درست:

I don’t know whether to buy the blue one or the red one.

ترجمه: من نمی‌دونم آبی رو بخرم یا قرمز رو.

جمله نادرست:

I don’t know if to buy the blue one or the red one.
 • ما قبل از or not از whether به جای if استفاده می کنیم.

به مثال زیر توجه کنین:

جمله درست:

Can you tell me whether or not you’re interested in the job?

ترجمه: آیا می‌تونین به من بگین که آیا به این کار علاقه دارین یا نه؟

جمله نادرست:

Can you tell me if or not you’re interested in the job?
 • بعد از حروف اضافه از whether به جای if استفاده می کنیم.

به مثال زیر توجه کنین:

جمله درست:

We’re not interested in whether we get great jobs and that kind of thing, we just want to have a good time.

ترجمه: ما علاقه‌ای به این نداریم که آیا موقعیت‌های شغلی عالی و این موارد رو به دست بیاریم، ما فقط می‌خوایم اوقات خوشی داشته باشیم.

جمله نادرست:

We’re not interested in if we get great jobs and that kind of thing, we just want to have a good time.

 If یا when؟

 • همونطور که پیش‌تر هم گفتیم از if برای معرفی یه موقعیت یا یه شرایط ممکن یا غیر واقعی استفاده می‌شه. ما از when برای اشاره به زمان یه موقعیت یا شرایط آینده استفاده می‌‌کنیم که از اون مطمئن هستیم.
You can only go in if you’ve got your ticket.

ترجمه: فقط در صورتی می‌توانین وارد بشین که بلیط خودتون رو تهیه کرده باشین.

When I’m older, I’d love to be a dancer.

ترجمه: وقتی بزرگتر شدم، دوست دارم رقصنده بشم.

حالا مثال‌های زیر رو با هم مقایسه کنین:

If Giles comes back to the office, can you tell him I’ve gone home.

ترجمه: اگه گیلز به دفتر برگرده، می‌تونین بهش بگین که من رفتم خونه؟

When Giles comes back to the office, can you tell him I’ve gone home.

ترجمه: وقتی گیلز به دفتر برگشت، میتونین بهش بگین که من رفتم خونه؟

در جمله‌ی اول سخنران نمی‌دونه که آیا گیلز به دفتر برمی‌گرده یا نه. در واقع میتونیم بگیم که این مسئله ممکن هست، اما قطعی نیستش. اما در جمله دوم سخنران مطمئن هستش که گیلز به دفتر برمیگرده و داره درخواست میکنه که برگشتش به خونه رو به گیلز اطلاع بدن.

 • برای صحبت کردن در مورد موقعیت‌ها و شرایطی که تکراری یا قابل پیش‌بینی هستن، می‌تونیم هم از if و هم از when با فرم ساده فعل استفاده کنیم.

به مثال‌های زیر نگاه کنین:

You can drive if you’re 17.

ترجمه: اگه 17 ساله هستین می‌تونین رانندگی کنین.

If you don’t add enough wood, the fire goes out.

ترجمه: اگه به اندازه کافی چوب اضافه نکنین، آتیش خاموش می‌شه.

When we go camping, we usually take two tents.

ترجمه: وقتی میریم کمپ، معمولاً دوتا چادر می‌زنیم.

She gets out of breath easily when she’s jogging.

ترجمه: هنگام دویدن به راحتی نفسش قطع میشه.

اشتباهات رایج if و when

ما از when برای معرفی موقعیت‌های ممکن یا محتمل و غیر واقعی استفاده نمی‌کنیم:

جمله درست:

Unfortunately, if you arrive too late, you are not allowed to take the exam because they don’t accept late enrolment.

ترجمه: متاسفانه، اگه خیلی دیر وارد بشین، اجازه ندارین در آزمون شرکت کنین چون اونا ثبت دیرهنگام رو قبول نمی‌کنن.

جمله نادرست:

Unfortunately, when you arrive too late, you are not allowed to take the exam because they don’t accept late enrolment.

مقاله های مرتبط:


نظر دهید