گرامر although ،though ،even though

می‌دونید که چطور میشه دوتا ایده متضاد رو با کلماتی مثل although، though ،even though  یا حتی despite به همدیگه مرتبط کرد؟ دقت داشته باشین که اگرچه این کلمه‌ها تفاوت‌های جزئی با هم دارن اما همه‌ی اونا تضاد و تقابل رو نشون میدن و به معنی “اگرچه”، “علی‌رغم اینکه” و … هستن. با وجود این کلمات می‌تونیم جملاتی که باهمدیگه در تضاد هستن رو به هم پیوند بدیم.

به این مثال‌ها نگاه کنین تا متوجه بشین که چطور میشه از although،though ،even though، despite و in spite of  استفاده کرد:

Although we don’t agree, I think she’s a brilliant speaker.

ترجمه: اگرچه ما موافق نیستیم، به نظرم اون سخنران فوق‌‌‌العاده‌ای هستش.

Even though we don’t agree, I think she’s a brilliant speaker.

ترجمه: با وجود اینکه ما موافق نیستیم، به نظرم اون سخنران فوق‌‌‌العاده‌ای هستش.

In spite of the law, people continue to use mobile phones while driving.

ترجمه: علی رغم قانون، مردم همچنان در حین رانندگی از تلفن همراه استفاده می‌کنن.

Despite the law, people continue to use mobile phones while driving.

ترجمه: با وجود قانون، مردم همچنان در حین رانندگی از تلفن همراه استفاده می‌کنن.

It’s illegal to use mobile phones while driving. People still do it, though.

ترجمه: استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی غیر قانونی هستش. اگرچه مردم هنوز این کار رو انجام میدن.

جایگاه although، though ،even though در جمله

همونطور که گفته شد، although ،even though، despite وin spite of  همگی برای پیوند دادن دوتا ایده متضاد یا نشون دادن این که یه واقعیت، واقعیت دیگه رو نقض میکنه یا با اون واقعیت در تقابله، استفاده می‌شه. همه‌ی این موارد رو میشه در ابتدا یا در وسط جمله استفاده کرد.

به عنوان مثال:

Despite the rain, we enjoyed the festival.

ترجمه: با وجود بارش بارون، از جشنواره لذت بردیم.


 We enjoyed the festival, despite the rain.

ترجمه: از جشنواره لذت بردیم، با وجود این که بارون می‌بارید.

به طور کلی میشه گفت که تفاوت اصلی although، though،  even though، despite وin spite of این هستش که اونا با ساختارهای مختلف استفاده میشن که در ادامه بیشتر بهشون می‌پردازیم.

in spite of / despite

بعد از in spite of و despite از یه اسم و فعل ing دار یا ضمیر استفاده میشه.

به مثال‌های زیر توجه کنین:

They never made much money, in spite of their success.

ترجمه: اونا علیرغم موفقیتشون هیچوقت پول زیادی به دست نیاوردن.

In spite of the pain in his leg, he completed the marathon.

ترجمه: اون با وجود پا درد، ماراتون رو به پایان رسوند.

Despite having a headache, I had a great birthday.

ترجمه: با وجود سردرد، تولد خوبی داشتم.

The train was cancelled. In spite of that, we arrived on time.

ترجمه: (بلیط) قطار لغو شد. با این وجود ما به موقع رسیدیم.

نکته: توجه داشته باشین که استفاده از in spite of و despite همراه با عبارت the fact that رایجه و بعد از اون میتونه یه فاعل و فعل بیاد.

به مثال‌های زیر نگاه کنین:

In spite of the fact that he worked very hard, he didn’t pass the exam.

ترجمه: علیرغم اینکه خیلی زحمت کشید، امتحان رو قبول نشد.


 Despite the fact that he worked very hard, he didn’t pass the exam.

although / even though

بعد از although و even though از فاعل و فعل استفاده می‌شه. دقت داشته باشین که از تفاوت جزئی این دو مورد میشه گفت Even though یه کم قوی‌تر از although هستش و تاکید بیشتری داره.

I enjoyed the course, although I would have liked more grammar practice.

ترجمه: من از این دوره لذت بردم، اگرچه دوست داشتم گرامر رو بیشتر تمرین کنم.

Although we saw each other every day, we didn’t really know each other.

ترجمه: اگرچه هر روز همدیگه رو می دیدیم، اما واقعاً همو نمی‌شناختیم.

Even though she spoke very quietly, he understood every word.

ترجمه: با وجود اینکه اون خیلی آروم صحبت می‌کرد، اون (آقا) همه کلمات رو می‌فهمید.

She didn’t get the job, even though she had all the necessary qualifications.

ترجمه: اون با وجود داشتن تمام صلاحیت‌های لازم، کار پیدا نکرد.

though

though رو میشه به همون روشی که although رو به کار میبرید، استفاده کرد.

Though I wasn’t keen on the film, I thought the music was beautiful.

ترجمه: با اینکه علاقه‌ای به فیلم نداشتم، به نظرم موسیقی زیبایی بود.

گاهی میشه though رو در آخر جمله به  کار برد. از این روش بیشتر برای بیان تضاد‌ها و تقابل‌ها در زبان گفتاری استفاده میشه.

We waited ages for our food. The waiter was really nice, though.

ترجمه: اگرچه گارسون واقعا خوب بود، ما مدت زیادی منتظر غذامون بودیم.

کاربرد although، though ،even though به عنوان حرف ربط

گفتنی هستش که although، though  و even though رو در جمله می‌تونیم به عنوان حروف ربط فرعی به کار ببریم. شاید سوال پیش بیاد که چرا حرف ربط فرعی؟ فرعی بودن حروف ربط به این معنی هستش که although، though  و even though  در یه جمله‌واره فرعی استفاده میشن که برای کامل شدن نیاز به یه جمله‌واره اصلی دارن.

جمله‌واره اصلی و جمله‌واره فرعی به شکل زیر هستن:

مثال 1:

Everyone enjoyed the trip to the final

ترجمه: [جمله‌واره اصلی] اگرچه همه از سفری که به منظور رفتن به فینال تدارک دیده شده بود لذت بردند

Although we lost the match!

ترجمه: [جمله‌واره فرعی] ما مسابقه رو باختیم!

مثال 2:

Though it was rainy,

ترجمه: [جمله‌واره فرعی] با اینکه باران بود،[tr]

we put on our jackets and went for a walk.[tr] [جمله‌واره اصلی] کاپشن هایمان را پوشیدیم و قدم زدیم.

 به طور کلی حرف though از although رایج‌تر هستش  و در گفتاری بیشتر از اون استفاده میشه. برای تاکید بیشتر گاهی even به though اضافه میشه. اما توجه داشته باشین که نمی‌تونیم even رو به although اضافه کنیم.

هشدار!!!

زمانی که جمله‌واره فرعی که با though و although  همراه هستش قبل از جمله‌واره‌ی اصلی قرار می‌گیره، معمولاً در انتهای جمله‌واره فرعی یه کاما قرار میدیم اما وقتی جمله‌واره‌ی اصلی رو اول میاریم، نیازی به استفاده از کاما نیست!

Even though I earn a lot of money every month, I never seem to have any to spare!

ترجمه: با وجود اینکه من هر ماه پول زیادی به دست میارم، به نظر می‌رسه که هیچ وقت پولی اضافه نمیارم!

I still feel hungry even though I had a big lunch.

ترجمه: با وجود اینکه خیلی ناهار خوردم هنوز، هنوز هم گرسنمه.

Although و though همراه با جملهواره ing دار

در موقعیت‌های رسمی، می‌تونیم برای معرفی یه جمله‌واره  ingدار از Although و though  استفاده کنیم.

Peter, although working harder this term, still needs to put more work into mathematics.

ترجمه: اگرچه پیتر این ترم سخت‌تر تلاش می‌کرد، اما هنوز باید تلاش بیشتری برای ریاضیش بکنه.

The patient, though getting stronger, is still not well enough to come off his medication.

ترجمه: اگرچه اون مریض داره بهتر میشه، اما هنوز به اندازه کافی خوب نیست که داروش رو قطع کنه.

Although و though در جملهوارههای کوتاه شده

در مکالمه و نوشته‌های رسمی، میتونیم برای معرفی و آوردن جمله واره‌های کوتاه شده (جمله‌واره‌های‌ بدون فعل) از Although،  though و even though استفاده کنیم.

به مثال‌های زیر دقت کنین:

Raymond, although very interested, didn’t show any emotion when she invited him to go for a walk.

ترجمه: اگرچه رایموند خیلی علاقه‌مند بود، اما وقتی اون به پیاده روی دعوتش کرد، هیچ واکنشی از خودش نشون نداد.

Though more expensive, the new model is safer and more efficient.

ترجمه: [اشاره به ماشین داره] اگرچه مدل جدید گرون‌تره اما ایمن تر و کارآمدتر هستش.

Although و though در جایگاه But

وقتی جمله‌واره‌ی فرعی یا جمله‌واره‌ای که با although و though همراهه بعد از جمله‌واره اصلی میاد، می‌تونه به معنی but یا همون اما به کار بره.

به مثال‌های زیر توجه کنین:

Karen is coming to stay next week although I’m not sure what day she is coming.

ترجمه: کارن هفته آینده داره میاد تا بمونه، اما مطمئن نیستم که اون چه روزی میاد.

We didn’t make any profit though nobody knows why.

ترجمه: ما هیچ سودی به دست نیاوردیم، اما هیچ کسی دلیلش رو نمیدونه.

though در جایگاه however

در انگلیسی، به خصوص در زبان گفتاری ما می‌تونیم از though به معنی “با وجود اینکه” یا “با این وجود” در جایگاه however و nevertheless استفاده کنیم. در این موارد معمولاً باید though  در انتهای جمله واره قرار بگیره. اما دقت داشته باشین که این مورد فقط برای though هستش و برای although و even though صدق نمی‌کنه.

به مثال‌های زیر توجه کنین:

A: You have six hours in the airport between flights!

ترجمه: شیش ساعت بین پروازها داخل فرودگاه وقت دارین!

B: I don’t mind, though. I have lots of work to do. I’ll just bring my laptop with me.

ترجمه: با این حال من مشکلی ندارم. من کارای زیادی دارم که انجام بدم. من فقط لپ تاپم رو با خودم میارم.

A: It’s expensive.

ترجمه: گرونه.

B: It’s nice, though.

ترجمه: با این وجود، خیلی خوبه.

A: Yeah, I think I’ll buy it.

ترجمه: آره، فکر میکنم بخرمش.

کاربرد As though

کاربرد As though به معنی “گویا” یا “انگار” شبیه کاربرد as if به کار میره. اما  as if خیلی رایج‌تر از as though هستش.

You look as though/as if you have seen a ghost!

ترجمه: شما یه جوری به نظر می‌رسین که انگار یه روح دیدین!

He looks as though/as if he hasn’t slept.

ترجمه: اون یه جوری به نظر می‌رسه که انگار نخوابیده!


مقاله های مرتبط:


نظر دهید