سوالات غیر مستقیم در انگلیسی [ راهنمای کامل ]

تو این مطلب می‌‌خونیم که سوالات غیرمستقیم در انگلیسی چه نوع سولاتی هستن. بعدش مثال‌‌هایی از سوالات غیرمستقیم رو می‌‌بینیم تا این سوالات و تفاوت‌‌های دستوری، ساختاری و نگارشیشون با سوالات عادی و مستقیم رو یاد بگیریم.

“سوال غیرمستقیم (indirect question) چیه؟”

 سوال غیرمستقیم سوالیه که در داخل جمله مثبت یا یه سوال دیگه (جمله سوالی دیگه) جاسازی می‌‌شه. برای شروع، سوال مستقیم زیر رو ببینید:

Do you like cake?

حالا همین سوال رو می‌‌خوام داخل یه جمله مثبت بیارم:

She asked whether I liked cake.

در مثال بالا می‌‌تونیم به جای whether از if هم استفاده کنیم.

چند مثال ساده از سوالات غیرمستقیم

یه سوال غیرمستقیم می‌‌تونه داخل یه جمله اخباری، یه جمله سوالی یا یه جمله امری جاسازی بشه:

I wonder whether Sarah is sad.

ورژن مستقیم این سوال می‌‌شه: Is Sarah sad? و همون‌‌طور که می‌‌بینید این سوال داخل یه جمله اخباری مثبت جاسازی شده.

Do you know if anyone was watching?

ورژن مستقیم این سوال می‌‌شه: “Was anyone watching?” و این سوال داخل یه سوال دیگه یعنی یه جمله سوالی جاسازی شده.

Please find out what time the flight is due.

ورژن مستقیم این سوال می‌‌شه: What time is the flight due? که داخل یه جمله امری جاسازی شده.

گرامر جملات امری در انگلیسی [ + مثال ]

یاد می‌گیری چطوری میشه جملات امری نوشت و در جمله تشخیص …

بخوانید

نکاتی درمورد سوالات غیرمستقیم

اگر یه سوال مستقیم داشته باشیم که جزو سوالات yes/no باشه، شکل غیرمستقیم اون سوال با if یا whether شروع می‌‌شه. مثال:

I’m asking if you are hungry.

I’m asking whether you are hungry.

سوالی که در جملات بالا جاسازی شده Are you hungry? و جزو سوالات yes/no هست.

سوالات غیرمستقیم که با wh شروع میشن

اگر یه سوال مستقیم با یکی از ضمایر سوالی یا صفات سوالی (که به هردو کلمات سوالی wh می‌‌گیم) مثل how، what، when، where، why، which، who، whose  شروع بشه، شکل غیرمستقیمش هم با همون کلمه شروع می‌‌شه اما نحوه چینش کلمات بعد از اون به شکل جملات مثبت هست نه جملات سوالی.

She’s asking what the time is.

سوال مستقیم جاسازی شده what time is it? هست. اگه دقت کنید در جمله بالا ترتیب کلمات سوال به شکل (فعل+فاعل) the time is هست نه مثل جملات سوالی (فاعل+فعل) is the time.

I’m asking where he is going.

سوال مستقیم جاسازی شده در جمله بالا Where is he going? هست. ترتیب کلمات در سوال غیرمستقیم he is going هست یعنی اول فاعل بعد فعل.

سوالات غیرمستقیم جمله‌‌واره‌‌های اسمی هستن

سوالات غیرمستقیم به‌‌عنوان جمله‌‌واره‌‌های اسمی دسته‌‌بندی می‌‌شن. جمله‌‌واره اسمی یه اسم چند کلمه‌‌ای هست که داخلش فاعل و فعل هم داره. در مثال‌‌های زیر قسمتی که زیرش خط کشیده شده جمله‌‌واره اسمی هست.

They are asking who is she.

I wonder where I can stay.

چرا باید به سوالات غیرمستقیم دقت کنیم؟

انگلیسی زبان‌‌ها در رابطه با سوالات غیرمستقیم به سه تا مسئله توجه ویژه‌‌ای دارن:

اول) هیچ‌‌وقت در آخر سوالات غیرمستقیم از علامت سوال استفاده نکنید.

رایج‌‌ترین اشتباهی که در استفاده از سوالات غیرمستقیم دیده شده استفاده از علامت سوال در آخر جمله‌‌ای هست که ساختار سوالی نداره.

Tell the staff if you feel tired? 

John is trying to determine whether he’s allergic to his pet? 

جملات بالا ساختار سوالی ندارن پس نباید آخرشون علامت سوال بذاریم.

Will you tell the staff if you feel tired? 

Is John trying to determine whether he’s allergic to his pet?

دوم) از Whether استفاده کنید؛ مگر این که بخواهید یه شرطی رو ارائه بدین.

دوتا جمله زیر از نظر دستوری درست و یکسان هستن اما معنی متفاوتی رو می‌‌رسونن.

Tell the waiter if you made your choice.

این یعنی فقط وقتی که انتخاب کردین گارسونو صدا بزنین. انتخاب کردن شرطی هست که در صورت وجود اون می‌‌تونین گارسون رو صدا کنین. این می‌‌شه یه جمله شرطی.

Tell the waiter whether you made your choice.

این یعنی درمورد انتخابتون به گارسون بگین. در اینجا دوتا انتخاب وجود داره: یا انتخاب کردین یا هنوز انتخاب نکردین. در هردو حالت می‌‌تونین به گارسون بگین. درواقع هیچ شرطی وجود نداره که قبل اومدن گارسون باید عملی بشه.

اغلب می‌‌تونیم در سوالات غیرمستقیم if و whether رو به جای هم به‌‌کارببریم اما این رو یادتون باشه که اگه شرطی در جمله وجود داشت if و اگر شرطی نبود whether رو انتخاب کنید.

گرامر Whether ( + جمله با Whether )

در این قسمت با گرامر whether آشنا می‌شویم که جزو حروف ربط پ …

بخوانید

سوم) ترتیب درست کلمات رو رعایت کنید.

یادتون باشه که ترتیب کلمات در سوالات غیرمستقیم مثل جملات اخباری هست نه جملات سوالی. مثلا:

Where is he?

جمله بالا سوالیه. همون‌‌طور که می‌‌بینید در این جمله اول فعل (is) اومده بعد فاعل (he).

He is there.

جمله بالا اخباریه. در این جمله اول فاعل (he) اومده بعد فعل (is).

I want to know where he is.  

جمله بالا یه سوال غیرمستقیمه. در این جمله اول فاعل (he) اومده بعد فعل (is)؛ درست مثل جملات اخباری.

I want to know where is he.

نکات کلیدی

سوالات غیرمستقیم علامت سوال لازم ندارن. فقط تو سوالات مستقیم باید علامت سوال گذاشت.

یادتون باشه که If و whether همیشه قابل جایگزینی نیستن. If در جمله شرطی می‌‌یاد اما whether نه.

ترتیب کلمات در سوالات غیرمستقیم مثل جملات اخباریه (فعل-فاعل) نه جملات سوالی (فاعل-فعل).


مقاله های مرتبط:


2 کامنت

نظر دهید