×

تگ های پر استفاده

از تگهای بزرگتر بیشتر استفاده شده است

تعداد مقالات 80

تعداد دسته بندی ها 5

تعداد تگ ها 20

دسته بندی ها

تگ های استفاده شده

اینجا وبلاگ دیلماجیو است
ما در دیلماجیو گروهی مترجم متخصص هستیم که به شما خدمات حرفه‌ای ترجمه ارائه می‌دهیم.

درباره قیمت‌گذاری ترجمه بیشتر بخوانید.
چرا خدمات ترجمه دیلماجیو

تصویر پست پسوندهای صفت ساز در انگلیسی ( لیست کامل و مثال) از دیلماجیو

پسوندهای صفت ساز در انگلیسی ( لیست کامل و مثال)

پسوندها حروفی هستند که به آخر کلمات اضافه می‏شوند. این حروف می‏توانند نوع کلمه را تغییر دهند. مثلا اضافه کردن یک پسوند خاص به آخر یک کلمه می‏تواند آن را از اسم به صفت تغییر دهد. گروهی از پسوندها که پسوند صفت‎ساز نام دارند، انواع کلمات را به صفت تبدیل می‏کنند. صفت کلمه‌ای است که اسمی را توصیف می‎کند.

پسوند صفت ساز چیست؟

بعضی از پسوندها مختص صفات هستند. می‎توانید این پسوندها را به اسم‌ها و افعال اضافه کنید و صفت بسازید. این پسوندها می‎توانند نقش دستوری کلمه پایه را تغییر دهند. مثلا اضافه کردن able به فعل prevent صفت جدیدی می‎سازد. وجود پسوندهای خاصی در آخر کلمات نشان می‏دهد که این کلمات صفت هستند.

گاهی وقتی پسوندی به کلمه پایه اضافه می‏شود، املای کلمه پایه تغییر می‏کند. مثلا وقتی پسوند صفت‎ساز رایج –ness به کلمه‌ای اضافه می‎شود که حرف پایانی آن y است، املای آن را تغییر می‎دهد.

به‌عنوان مثال وقتی پسوند ness به کلمه heavy اضافه می‌شود، قبل از ایجاد کلمه جدید “heaviness”، y به i تغییر می‎کند. باید حواستان به تغییرات احتمالی املای کلمه بعد از اضافه کردن پسوند باشد. برای جلوگیری از غلط نوشتن املای کلمات باید با هردو شکل املایی قبل و بعد از اضافه شدن پسوند به خوبی آشنا باشید.

پسوندهای صفت‎ساز کلمات مختلف را به صفت تبدیل می‎کنند. انواع مختلفی از پسوندهای صفت‌ساز وجود دارند. لیست زیر رایج‌ترین آن‌ها را نشان می‌دهد.

پسوندهای صفت‌ساز

1. پسوند able- یا ible-

معنی: قابلیت و ارزش چیزی را داشتن، گرایش داشتن

 • پسوند able- یا ible

 • flammable

 • discernible

 • edible

2. پسوند al (-al، -ial، ical)

معنی: مربوط بودن به چیزی، مرتبط بودن، ویژگی‌های چیزی را داشتن

 • پسوند al (-al، -ial، -ical)

 • accidental

 • educational

 • brutal

 • historical

 • universal

3. پسوند ant یا ent–

معنی: انجام دادن یا بودن، متمایل بودن به چیزی یا کسی

 • پسوند ant یا ent–

 • independent

 • vacant

 • incessant

4. پسوند ary–

معنی: مربوط بودن به مکان، ویژگی یا چیزی

 • پسوند ary–

 • customary

 • momentary

 • planetary

5. پسوند ful (full)

معنی: پر از، گرایش داشتن، مشمول چیزی بودن

 • پسوند ful (full)

 • awful

 • skillful

 • successful

6. پسوند ic–

معنی: مربوط بودن

 • پسوند ic–

 • athletic

 • scenic

 • fantastic

7. پسوند ive–

معنی: انجام دادن یا تمایل داشتن به چیزی، داشتن ماهیت چیزی

 • پسوند ive–

 • cooperative

 • sensitive

 • supportive

8. پسوند ious یا ous–

معنی: پر از چیزی بودن، مربوط بودن، ویژگی‎های چیزی را داشتن

 • پسوند ious– یا ous–

 • dangerous

 • nervous

 • gracious

9. پسوند less–

معنی: بدون، فاقد، ناتوان از انجام عملی

 • پسوند less–

 • powerless

 • friendless

 • worthless

10. پسوند y–

معنی: مشخص شدن توسط، تمایل داشتن به

 • پسوند y–

 • rainy

 • funny

 • dirty

11. پسوند like-

معنی: شبیه بودن

 • پسوند like-

 • lifelike

 • warlike

 • childlike

12. پسوند ish–

معنی: منشا، ماهیت

 • پسوند ish–

 • selfish

 • sheepish

 • pinkish

13. پسوند ile–

معنی: متمایل بودن به چیزی، قابلیت چیزی را داشتن

 • پسوند ile–

 • futile

 • gentile

 • senile

14. پسوند an، ian–

معنی: کسی یا چیزی که (طوری) هست یا (کاری را) انجام می‎دهد، مربوط به

 • پسوند an–، ian–

 • agrarian

 • simian

مثال‌ پسونده های صفت ساز

مثال‌های زیر نشان‌دهنده کاربرد صفات ساخته شده به وسیله پسوندهای صفت‌ساز در جمله هستند:

The fragile egg broke when it fell.
The childish trick was annoying.
The man had a childlike smile.
The sleepy girl went to bed early.
Her mysterious benefactor attended her art exhibit.

مقاله های مرتبط:


Table of Content | فهرست عناوین

نظر دهید