تصویر پست پسوندهای صفت ساز در انگلیسی ( لیست کامل و مثال) از دیلماجیو

پسوندهای صفت ساز در انگلیسی ( لیست کامل و مثال)

پسوندها حروفی هستند که به آخر کلمات اضافه می‏شوند. این حروف می‏توانند نوع کلمه را تغییر دهند. مثلا اضافه کردن یک پسوند خاص به آخر یک کلمه می‏تواند آن را از اسم به صفت تغییر دهد.

گروهی از پسوندها که پسوند صفت ‎ساز نام دارند، انواع کلمات را به صفت تبدیل می‏‌کنند. صفت کلمه‌ای است که اسمی را توصیف می‎ کند.

پسوند صفت ساز چیست؟

بعضی از پسوندها مختص صفات هستند. می‎توانید این پسوندها را به اسم‌ها و افعال اضافه کنید و صفت بسازید. این پسوندها می‎ توانند نقش دستوری کلمه پایه را تغییر دهند. مثلا اضافه کردن able به فعل prevent صفت جدیدی می ‎سازد. وجود پسوندهای خاصی در آخر کلمات نشان می‌‏دهد که این کلمات صفت هستند.

گاهی وقتی پسوندی به کلمه پایه اضافه می‌‏شود، املای کلمه پایه تغییر می‏‌کند. مثلا وقتی پسوند صفت ‎ساز رایج –ness به کلمه‌ای اضافه می‎شود که حرف پایانی آن y است، املای آن را تغییر می‎ دهد.

به‌عنوان مثال وقتی پسوند ness به کلمه heavy اضافه می‌شود، قبل از ایجاد کلمه جدید “heaviness”، y به i تغییر می‎کند. باید حواستان به تغییرات احتمالی املای کلمه بعد از اضافه کردن پسوند باشد. برای جلوگیری از غلط نوشتن املای کلمات باید با هردو شکل املایی قبل و بعد از اضافه شدن پسوند به خوبی آشنا باشید.

پسوندهای صفت ‎ساز کلمات مختلف را به صفت تبدیل می ‎کنند. انواع مختلفی از پسوندهای صفت‌ساز وجود دارند. لیست زیر رایج‌ترین آن‌ها را نشان می‌دهد.پسوندهای صفت‌ساز

1. پسوند able- یا ible-

معنی: قابلیت و ارزش چیزی را داشتن، گرایش داشتن

 • پسوند able- یا ible

 • flammable

 • discernible

 • edible

2. پسوند al (-al، -ial، ical)

معنی: مربوط بودن به چیزی، مرتبط بودن، ویژگی‌های چیزی را داشتن

 • پسوند al (-al، -ial، -ical)

 • accidental

 • educational

 • brutal

 • historical

 • universal

3. پسوند ant یا ent–

معنی: انجام دادن یا بودن، متمایل بودن به چیزی یا کسی

 • پسوند ant یا ent–

 • independent

 • vacant

 • incessant

4. پسوند ary–

معنی: مربوط بودن به مکان، ویژگی یا چیزی

 • پسوند ary–

 • customary

 • momentary

 • planetary

5. پسوند ful (full)

معنی: پر از، گرایش داشتن، مشمول چیزی بودن

 • پسوند ful (full)

 • awful

 • skillful

 • successful

6. پسوند ic–

معنی: مربوط بودن

 • پسوند ic–

 • athletic

 • scenic

 • fantastic

7. پسوند ive–

معنی: انجام دادن یا تمایل داشتن به چیزی، داشتن ماهیت چیزی

 • پسوند ive–

 • cooperative

 • sensitive

 • supportive

8. پسوند ious یا ous–

معنی: پر از چیزی بودن، مربوط بودن، ویژگی‎های چیزی را داشتن

 • پسوند ious– یا ous–

 • dangerous

 • nervous

 • gracious

9. پسوند less–

معنی: بدون، فاقد، ناتوان از انجام عملی

 • پسوند less–

 • powerless

 • friendless

 • worthless

10. پسوند y–

معنی: مشخص شدن توسط، تمایل داشتن به

 • پسوند y–

 • rainy

 • funny

 • dirty

11. پسوند like-

معنی: شبیه بودن

 • پسوند like-

 • lifelike

 • warlike

 • childlike

12. پسوند ish–

معنی: منشا، ماهیت

 • پسوند ish–

 • selfish

 • sheepish

 • pinkish

13. پسوند ile–

معنی: متمایل بودن به چیزی، قابلیت چیزی را داشتن

 • پسوند ile–

 • futile

 • gentile

 • senile

14. پسوند an، ian–

معنی: کسی یا چیزی که (طوری) هست یا (کاری را) انجام می‎دهد، مربوط به

 • پسوند an–، ian–

 • agrarian

 • simian

مثال‌ پسونده های صفت ساز

مثال‌های زیر نشان‌دهنده کاربرد صفات ساخته شده به وسیله پسوندهای صفت‌ساز در جمله هستند:

The fragile egg broke when it fell.
The childish trick was annoying.
The man had a childlike smile.
The sleepy girl went to bed early.
Her mysterious benefactor attended her art exhibit.

سایر پسوندها رو در زبان انگلیسی بلدین؟

پسوندهای قیدساز در انگلیسی ( لیست کامل و مثال)

بیشتر قیدها از صفات ساخته میشن. یعنی از طریق اضافه کردن …

بخوانید
پسوندهای اسم ساز در انگلیسی ( لیست کامل و مثال)

دونستن این پسوندها کمک زیادی در یادگیری و حفظ کردن لغات …

بخوانید
پسوندهای فعل ساز در انگلیسی (لیست کامل و مثال)

با اضافه کردن پسوند به اسم‌‌ها و صفات اون‌‌ها رو تبدی …

بخوانید

مقاله های مرتبط:


نظر دهید