×

تگ های پر استفاده

از تگهای بزرگتر بیشتر استفاده شده است

تعداد مقالات 78

تعداد دسته بندی ها 5

تعداد تگ ها 20

دسته بندی ها

تگ های استفاده شده

اینجا وبلاگ دیلماجیو است
ما در دیلماجیو گروهی مترجم متخصص هستیم که به شما خدمات حرفه‌ای ترجمه ارائه می‌دهیم.

درباره قیمت‌گذاری ترجمه بیشتر بخوانید.
چرا خدمات ترجمه دیلماجیو

تصویر پست گرامر صفت تفضیلی و عالی در انگلیسی ( مثال و استثناها) از دیلماجیو

گرامر صفت تفضیلی و عالی در انگلیسی ( مثال و استثناها)

همه ما در دوران راهنمایی با گرامر صفت تفضیلی و عالی در انگلیسی آشنا شدیم. از این صفات برای بیان مقایسه در زبان انگلیسی استفاده می‌شود. به همین دلیل است که گاها به آن‌ها صفات مقایسه‌ای هم گفته می‌شود.

اما در واقع همه چیز به سادگی اضافه کردن er و est به آخر صفات و ساختن آن‌ها ختم نمی‌شود. قوانین و استثناهایی وجود دارد که اگر از آن ها با خبر نباشیم، همین موضوع ساده در آینده مشکل ساز خواهد شد.

در این درس به بررسی دقیق قوانین و کاربردهای صفت برتر و عالی می‌پردازیم.

مثال‌های این درس گرامر این صفات را به سادگی برایتان توضیح می‌دهد.

روش ساخت صفت تفضیلی و عالی

برای ساختن صفت تفضیلی (مثل bigger یا more expensive) یا صفت عالی (مثل biggest یا most expensive)، اول باید بفهمیم که آن صفت چند هجا دارد.

1. صفت‌های یک بخشی

معمولا اگر صفتی فقط یک هجا داشته باشد، برای ساختن شکل تفضیلی به آن “er” اضافه می‌کنیم و برای ساختن شکل عالی به آن “est” اضافه می‌کنیم.

clean → cleaner / cleanest

cold → colder / coldest

گاهی در هنگام تغییر صفت به هر یک از این شکل‌ها تغییراتی در املای کلمه رخ می‌دهد. معمولا اگر در آخر کلمه به ترتیب یک حرف صدادار و بعد از آن یک حرف بی‌صدا وجود داشته باشند، حرف بی‌صدای آخر را دوتا می‎کنیم.

wet → wetter / wettest

big → bigger / biggest

اگر حرف آخر صفت “y” باشد، اغلب آن را به “i” تغییر می‌دهیم.

dry → drier / driest

اگر صفت به “e” ختم شود، لازم نیست “e” دیگری به آن اضافه کنیم و افزودن یک “r” کافی است.

nice → nicer / nicest

حتی اگر صفتی تک هجایی هم باشد، بازهم می‌توانیم کلمات most و more را همراه آن بیاوریم و استفاده از آن‌ها اشتباه نخواهد بود. یعنی می‌توانیم بگوییم “more wet” و ‘”most tall” و این نوع استفاده از کلمات اشتباه نیست.

تعداد کمی از صفات وجود دارند که با این که تک هجایی هستند، برای ساختن شکل تفضیلی و عالی آن‌ها حتما باید از کلمات Most و more استفاده کرد و نمی‌توان به آن‌ها “er” یا “est” اضافه کرد.

fun → more fun / most fun finnier / funniest)

real → more real / most real realer / realest)

right → more right / most right righter / rightest)

wrong → more wrong / most wrong wronger / wrongest)

2. صفت‌های دو بخشی

معمولا برای صفات دوهجایی از کلمات more و most استفاده می‎کنیم.

careful → more careful / most careful

bored → more bored / most bored

ولی بعضی از صفات دوهجایی “er” و “est” می‎گیرند. البته استفاده از more «برای حالت تفضیلی» و most «برای حالت عالی» آن‌ها هم کاملا درست است و هیچ مشکلی ایجاد نمی‎کند.

clever → cleverer / cleverest

simple → simpler / simplest

اغلب می‎توان به صفات دوهجایی که به “y” ختم می‎شوند “er” و “est” اضافه کرد. در این حالت معمولا “y” پایانی به “i” تغییر داده می‏شود. همچنین می‌توان این صفات را همراه more و most به کار برد.

dirty → dirtier / dirtiest

pretty → prettier / prettiest

3. صفات چند بخشی

برای ساختن شکل تفضیلی صفت های چند بخشی فقط از more و برای شکل عالی آن‌ها تنها می‌توان از most استفاده کرد.

beautiful → more beautiful / most beautiful

intelligent → more intelligent / most intelligent

4. صفات بی‌قاعده

صفاتی نیز وجود دارند که ساختن شکل تفضیلی و عالی آن‌ها قاعده خاصی ندارد و باید آن‌ها را به خاطر بسپاریم.

good → better → best

bad → worse → worst

far → further → furthest

little → less → least

much → more → most

کاربرد صفات مقایسه ای در انگلیسی

تا اینجا در مورد نحوه ساخت صفت تفضیلی و عالی صحبت کردیم. الان وقت آن رسیده است که به کاربرد صفات مقایسه‌ای بپردازیم.

وقتی بخواهیم دو یا چند نفر ( شیء) را از نظر داشتن یک صفت مقایسه کنیم 3 حالت پیش می‌آید:

  1. یک یا چند چیز در یک صفت مساوی هستند. ( برابری)
  2. یکی از دیگری بیشتر آن صفت را دارد. (تفضیلی)
  3. یکی نسبت به بقیه بیشترین میزان از آن صفت را دارد. (عالی)

در ادامه درباره نحوه بیان هر کدام از حالت‌های بالا صحبت می‌کنیم.

1. صفت برابری در انگلیسی

وقتی می خواهیم در مورد برابری صحبت کنیم شکل ساده صفت را بین دو as به کار می‌بریم تا نشان دهیم که دو چیز از لحاظ آن صفت یکسان هستند.

John is as tall as Luke.
The red shirt is as expensive as the blue shirt.

می‌توانیم از ساختار ‘not as … as’ برای بیان یکسان نبودن دو چیز استفاده کنیم.

Lucy is not as tall as Helena.

2. صفت تفضیلی (برتر)

می‎توانیم با به کار بردن “than” بعد از صفت تفضیلی بگوییم که چیزی یا کسی صفتی را بیشتر از چیز یا شخص دیگری دارد.

France is bigger than Scotland.

می‌توان با به کار بردن کلمات “far”، “much” یا “a lot” قبل از صفات تفضیلی، به مقایسه قدرت بخشید. همچنین می‌توان با استفاده از کلمات “a little” و “a bit” از شدت و قدرت مقایسه کم کرد.

Canada is far bigger than Scotland.
Your book is much more interesting than my book.

برای بیان این که شخصی یا چیزی صفتی را کم‌تر از شخص یا چیز دیگری دارد می‌توانیم از ساختار “less …. Than” استفاده کنیم.

Scotland is less big than France.

برای نشان دادن این که چیزی در حال تغییر است می‌توانیم از ساختار (صفت تفضیلی and صفت تفضیلی) یا (more and (صفت more استفاده کنیم.

That child is getting taller and taller.

This city is becoming more and more crowded.

همچنین اغلب از صفات تفضیلی استفاده می‏کنیم تا نشان دهیم که چیزی به چیز دیگری بستگی دارد.

The faster you drive, the more dangerous it is.

رانندگی با سرعت بالا خطرناک‌تر است.

The higher they climbed, the colder it got.

هرچه بالاتر می‎رفتند، هوا سردتر می‏شد.

3. صفت عالی (برترین)

از صفات عالی زمانی استفاده می‌کنیم که بگوییم که چیزی یا کسی در بین یک گروه از نظر صفتی در بالاترین حد قرار دارد. معمولا هنگام به کار بردن صفت عالی آن را همراه “the” به کار می‌برند. این کار به این دلیل است که تنها یکی یا یک گروه از چیزی که درموردش صحبت می‌کنیم وجود دارد.

مثلا فقط یک نفر قدبلندترین دانش‎آموز کلاس است و از آن‌جایی‎که شنوندگان می‎دانند درمورد چه کسی حرف می‌زنیم، معمولا از کلمه the استفاده می‌کنیم.

She’s the most beautifulgirl I’ve ever seen.

It’s the best café in London.

This bowl is the biggest one.

یادتان باشد که اگر در جمله صفت ملکی وجود داشته باشد از “the” استفاده نمی‎کنیم.

He’s my best student.

اگر صفت به جای این که قبل از اسم (موصوف) نوشته شود بعدا بیاید، می‌توانیم “the” را حذف کنیم.

She is (the) most beautiful.

This café is (the) best.

اما اگر صفت مستقیما قبل از اسم بیاید، حذف “the” ممکن نیست.

He is fastest swimmer.

همچنین گاهی استفاده از “the” قبل از صفت عالی اختیاری است.

Luke reads (the) fastest.

I like vanilla ice cream (the) best.

She can speak six languages, but she speaks Spanish (the) most confidently.

همه این مثال‌ها کسی یا چیزی را با شخص یا چیز دیگری مقایسه می‌کنند. اما گاهی پیش می‎آید که کسی یا چیزی را با خودش ولی در شرایطی متفاوت مقایسه می‎کنیم. در این صورت اگر صفت یا قید عالی در آخر جمله بیایند از “the” استفاده نمی‏کنیم. دو مثال زیر را باهم مقایسه کنید:

I’m most productive early in the morning.

ترجمه: من صبح‌ها بازده بیشتری دارم.

I’m the most productive early in the morning

ترجمه: من صبح‌ها از سایر افراد در محل کار فعال‌تر هستم. .


مقاله های مرتبط:


Table of Content | فهرست عناوین

نظر دهید