فرق بین nobody و anybody [مثال]

در این قسمت می‌‌خواهیم درمورد دوتا دیگه از ضمایر نامعین صحبت و اون‌‌ها رو باهم مقایسه کنیم. هردو کلمه nobody و anybody جزو ضمایر نامعین زبان انگلیسی هستن؛ ولی فرقشون چیه؟ آیا می‌‌تونیم اون‌‌ها رو به جای هم استفاده کنیم؟

تفاوت اصلی بین anybody و nobody چیست؟

تفاوت anybody و nobody به‌‌عنوان ضمیر در اینه که anybody هرکسی از تعداد نامشخصی از افراد هست، درحالی‌‌که nobody به معنی “هیچ‌‌کس” است. از لحاظ منطقی و معنایی می‌‌تونیم nobody رو شکل منفی somebody در نظر بگیریم.

کاربرد Anybody

Anybody به معنی هر شخص تصادفی از بین تعداد نامشخصی از افراد هست. از anybody برای اشاره به گروهی چند نفره از افراد استفاده می‌‌کنیم. مثال:

Is there anybody who can speak English?

ترجمه: اینجا کسی هست که بتونه انگلیسی صحبت کنه؟

Anybody can take photographs here. It’s not restricted.

ترجمه:  هرکسی می‌‌تونه اینجا عکس بگیره. این کار قدغن نیست.

تفاوت some و any [ + مثال ]

یکی در جملات منفی و اون بکی بیشتر در جملات مثبت استفاده …

بخوانید

کاربرد Nobody

Nobody نشان‌‌دهنده عدم حضور شخصی هست. این کلمه به‌‌عنوان یه ضمیر مفرد تو جمله استفاده می‌‌شه. توجه داشته باشید که هروقت Nobody تو جمله بیاد، نباید فعل جمله منفی باشه.

Nobody accepted my recommendation.

ترجمه:  هیچ‌‌کس پیشنهادم را قبول نکرد.

Nobody realizes how bad situation is here.

ترجمه:  هیچ‌‌کس نمی‌‌فهمه که اوضاع اینجا چقدر بده.

به طور کلی و خلاصه:

Anybody یعنی هرکسی و nobody یعنی هیچ‌‌کسی.

تفاوت بین nobody و no one رو می‌دونی:

جمله با nobody و no one [ تفاوت اصلی ]

اخیرا بیشتر نویسندگان به جای ضمایر مذکر از nobody و no one اس …


مقاله های مرتبط:


نظر دهید